महात्मा गाँधी को दिए गए उपनाम & Nicknames given to Gandhi

महात्मा गाँधी को दिए गए उपनाम & Nicknames given to Mahatma Gandhi ⌾ महात्मा  ☞  रविन्द्रनाथ टैगोर ⌾ राष्ट्रपिता  ☞ सुभाषचंद्र बोस ⌾ बापू  ☞  जवाहर लाल नेहरू ⌾ वन मैन बाऊन्ड्री फोर्स   ☞  माउन्ट बेन्टन ⌾ मिकी…